fbpx
Zaznacz stronę
0,00 
0

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies
Serwisu www.cucinaora.com

CZĘŚĆ A: Polityka Prywatności:

 1. Przedmiot Polityki Prywatności
 1. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 1. Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z naszych mediów społecznościowych albo zawierasz z nami umowę sprzedaży.

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.
 1. Niniejsza Polityka składa się z następujących części:

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszego serwisu.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej.

Czwarta  część zawiera informacje dla osoby, która zakłada Konto w naszym Sklepie, a także dla osoby, która zawiera z nami umowę sprzedaży naszych produktów.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z socialmediów oraz wysyłce Newslettera marketingowego.

Część I. Informacje ogólne dla wszystkich Użytkowników

Dane kontaktowe Administratora Twoich danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Arkadiusz Maksymowicz, Marcin Rowicki, Paweł Zalewski, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą APM spółka cywilna z siedzibą pod adresem Plac Jana Pawła II 4/2, 10-102 Olsztyn, NIP: 7393937580 (dalej zwani łącznie Administratorem danych osobowych).

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres info@cucinaora.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 573 931 122.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

Przeglądasz naszą stronę internetową.

Wysyłasz do nas zapytania, prośbę o ofertę, pytania dotyczące naszych działań i projektów.

Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przeze nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych do nas danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również nasz serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność naszej strony na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, w Polityce plików cookie (część B niniejszego dokumentu).

Narzędzie dostarczane przez Google

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:

 1. Google Analitycs- zestaw narzędzi, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 2. Google Ads- zestaw narzędzi, które umożliwiają nam prowadzenie działań marketingowych. Google Ads wykorzystują ciasteczka, aby śledzić konwersję z reklam. Więcej o prywatności w zakresie stosowania tego narzędzia przeczytasz tutaj: https://safety.google/privacy/ads-and-data/.

Pamiętaj, że jeśli Google przetwarza Twoje dane to może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie decyzji o adekwatności, tzw. Data Privacy Framework albo na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Piksel Meta

W ramach podejmowanych przez nas działań marketingowych możemy stosować Piksel Meta, którego celem jest wyświetlanie reklam odpowiednim odbiorcom oraz pomiar ich skuteczności. Więcej o Pikselu przeczytasz tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142. W przypadku korzystania z Piksel Meta Platform Inc. jest współadministratorem Twoich danych osobowych. Więcej w Polityce prywatności firmy Meta: https://www.meta.com/pl-pl/help/quest/articles/accounts/privacy-information-and-settings/meta-privacy-policies/ .

Newsletter marketingowy

Aby dostarczyć Ci newsletter marketingowy korzystamy z narzędzia Freshmail, dostarczonego przez Freshmail sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków. Korzystanie z tego narzędzia nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie

Na naszej stronie internetowej nie stosujemy profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami, o ile takie zmiany były wprowadzone.

26.03.2024 r. opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu www.cucinaora.com

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu www.cucinaora.com

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie www.cucinaora.com, a także w celach analitycznych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w naszym serwisie, w tym w ramach naszego Bloga – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda to będziemy przetwarzać dane do czasu jej wycofania, a ewentualnie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych korzystamy, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie w części B niniejszego dokumentu.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie decyzji o adekwatności- tzw. Data Privacy Framework, której Google jest członkiem albo na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Meta Platform Inc. może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak ma to miejsce na podstawie standardowych klauzul umownych, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub korzystając z poczty elektronicznej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące:

– naszej działalności, projektów czy możliwości podjęcia terapii;

– szczegółów złożonego przez Ciebie zamówienia;

– możliwości podjęcia współpracy, w tym w zakresie podjęcia terapii lub umówienia pojedynczej wizyty;

– wszystkich innych zapytań, które zostaną do nas skierowane.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, w zależności od rodzaju zapytania – podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu informacji dotyczących naszej działalności albo niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej pomiędzy nami lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku przesłania przez Ciebie zapytania odnośnie łączącej nas Umowy sprzedaży;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

W zakresie danych przekazywanych w związku z zamiarem zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń oraz w zakresie zawartych umów przez czas wynikający z przepisów determinujących czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane wskazane jako niezbędne do zawarcia umowy są obowiązkowe, a ich niepodanie może być równoznaczne z niemożliwością zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV.  Informacje dla osoby, która  zakłada Konto w naszym sklepie, a także zawiera z nami umowę sprzedaży na nasze produkty

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz Konto w naszym sklepie internetowym, a także zawierasz z nami umowę sprzedaży na nasze produkty.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci założenie Konta, a także świadczyć Ci usługę w zakresie jego obsługi, a także przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu umożliwienia Ci założenia Konta oraz korzystania z niego (świadczenia Ci usługi obsługi Konta) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz obowiązek prawny, zgodnie z którym jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu przez okres przedawnienia roszczeń, a także okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak  podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.

Jeśli zawrzesz z nami umowę sprzedaży to odbiorcą Twoich danych osobowych będzie także firma LOG4WORLD SP. Z O.O., ul. Budowlanych 129, biuro 15, 45-123 Opole, która odpowiada za skompletowanie oraz wysłanie Twojego Zamówienia.

Odbiorcą Twoich danych będą także firmy transportowe, kurierskie lub świadczące usługi pocztowe, którym przekażemy Twoje dane niezbędne do doręczenia Ci Twojego zamówienia. Firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych i każda z nich działa według własnej polityki prywatności.  

Odbiorcą Twoich danych będą także firmy, które świadczą usługi obsługi płatności, w zakresie, w jakim zdecydujesz się skorzystać z oferowanych przez nie sposobów płatności. W takim wypadku firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych i działają według własnych polityk prywatności.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć część wskazanych przez nas danych musi być podana obowiązkowo w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Niepodanie danych niezbędnych do założenia Konta uniemożliwia jego założenie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, w tym opartym na korzystaniu z social mediów

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych, w tym  Facebook, Instagram, TikTok oraz Youtube (nazywane „fanpage’ami” lub „profilami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług. Zasady te dotyczą także przesyłania Ci naszego Newslettera marketingowego.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Twoje dane przetwarzamy w takim zakresie, w jaki udostępnisz je w tych serwisach.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów społecznościowych. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Twoje dane są przetwarzane także w celu wysyłki Newslettera marketingowego, za pośrednictwem którego informujemy Cię o nowościach, ciekawych ofertach, czy wydarzeniach, które nas dotyczą.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką, a także odpowiedzi na niektóre zapytania;
 • w przypadku skierowania do nas zapytania odnośnie możliwej współpracy lub zakupu podstawą przetwarzania Twoich danych- podstawa przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony
  w serwisów społecznościowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Twoja zgoda na otrzymywanie od nas Newslettera marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania na jej podstawie.

Serwisy społecznościowe przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności wybranych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Youtubie.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Zasady dotyczące danych na portalu TikTok.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis społecznościowy Facebook, a także Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, administrująca serwis Youtube, jak spółka TikTok Technology Limited oraz TikTok Information Technologies UK Limited, które współadministrują serwisem TikTok.

Odbiorcą Twoich danych w zakresie newslettera będzie Spółka Freshmail sp. z o.o., dostarczająca nam narzędzie Freshmail, służące do wysyłki Newslettera marketingowego.  

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe – w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności wybranych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Youtubie.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Zasady dotyczące danych na portalu TikTok.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Inne ważne informacje

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez serwisy społecznościowe może wiązać się z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółów w tym zakresie musisz poszukiwać na stronach poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych.

CZĘŚĆ B: Polityka plików cookie

Co to są pliki cookie i podobne technologie?

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który utworzył dany plik. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i liter.

Niezbędne pliki cookie

Co to są niezbędne pliki cookie i czy można je odrzucić?

Te pliki są niezbędne do działania witryny i nie mogą być wyłączone bez wpływu na korzystanie z niniejszej witryny. Te pliki cookie są zwykle umieszczane jedynie w odpowiedzi na konkretne czynności podejmowane przez użytkownika w witrynie. Korzystamy z tych plików cookie, ponieważ uważamy, że umożliwienie prawidłowego działania niniejszej witryny leży w uzasadnionym interesie naszym i naszych użytkowników.

Dlaczego używamy niezbędnych plików cookie?

Zwykle używamy tych plików do realizacji konkretnej funkcji witryny, np. zapamiętania zaakceptowania przez użytkownika treści Polityki Prywatności.

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez niezbędne pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie nie zbierają i nie wykorzystują danych osobowych.

Jak długo przechowujemy te dane?

Niezbędne pliki cookie to zwykle pliki cookie sesji, które przechowują dane jedynie przez czas wizyty użytkownika w witrynie, ale jeśli plik cookie obsługuje funkcję zapamiętania Twojej akceptacji Polityki Prywatności, dane są przechowywane dłużej, aby zapamiętać Cię podczas kolejnych wizyt.

 Analityczne pliki cookie

Co to są analityczne pliki cookie i czy można je odrzucić?

Te pliki cookie, znane również jako „wydajnościowe pliki cookie”, „pomiarowe pliki cookie” lub „statystyczne pliki cookie”, pozwalają nam zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam wiedzieć, które strony są najpopularniejsze i najmniej popularne, oraz sprawdzają, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie.

Używamy plików cookies, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą witryną, na przykład, aby sprawdzić, czy użytkownicy opuszczają pewne strony lub czy napotykają na nich problemy. Używamy plików cookie, ponieważ w uzasadnionym interesie monitorujemy działania i wydajność witryny. Zmieniając swoje ustawienia plików cookies. 

Dlaczego używamy analitycznych plików cookie?

Używamy analitycznych plików cookie, aby umożliwić wykonywanie pomiarów i analiz. Dzięki tym plikom cookie możemy uzyskać między innymi następujące informacje:

– jakie witryny użytkownicy odwiedzają przed trafieniem do naszej witryny, na przykład czy gość trafił bezpośrednio do naszej witryny.

– jakie strony w naszej witrynie są najbardziej i najmniej popularne, ile czasu goście spędzają na każdej stronie i na każdej części danej strony, jakie łącza i przyciski klikają.

– jakiego urządzenia użytkownik używa do odwiedzania naszej witryny, np. informacje o marce i modelu, z jakiej przeglądarki i z jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik. 

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez analityczne pliki cookie?

W plikach cookie z reguły zapisywany jest tylko zakodowany identyfikator. My nie mamy możliwości przeprowadzenia Twojej identyfikacji. Jednak identyfikator ten stanowi odsyłacz do serwerów analitycznych Google, pozwalając Google na stworzenie profilu określającego sposób korzystania z witryny przez użytkownika. Dane przeglądarki są przetwarzane również w wyniku odczytu pliku cookie, w tym dane techniczne urządzenia używanego do uzyskania dostępu do strony oraz jej lokalizacji.

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem statystycznych plików cookie. Generalnie otrzymujemy tylko zagregowane dane o odwiedzających naszą stronę internetową. Google przetwarza jednak Twoje dane osobowe w celu dostarczenia nam tych zbiorczych statystyk. Ponadto, ponieważ inne witryny również korzystają z Google Analytics, Google nie ma tylko profilu tego, jak korzystasz z naszej witryny, ale także jak korzystasz z wielu innych witryn, które również korzystają z Google Analytics. Google może również powiązać informacje o plikach cookie z informacjami o koncie, jeśli użytkownik jest zalogowany do konta Google podczas przeglądania, aby utworzyć jeszcze bardziej szczegółowy profil na Twój temat. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google przetwarza twoje dane osobowe, zapoznaj się z Polityką prywatności Google.

Jak długo przechowujemy te dane? 

Pliki cookie stosowane w naszym serwisie

Poniższa tabela pokazuje jakie pliki stosujemy i dlaczego.

Cookie

Nazwa

Cel (niezbędne/analityczne

/reklamowe)

Okres retencji

Ciasteczko natywne dla aplikacji PHP

PHPSESSID

Niezbędne

Na czas trwania sesji

CookieYes ustawia ten plik cookie w celu zapamiętania preferencji zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na tej witrynie.

cookieyes-consent

Niezbędne

1 rok

WooCommerce ustawia ten plik cookie, aby zarejestrować, czy w koszyku WooCommerce znajdują się jakieś artykuły.

woocommerce_items_in_cart

Niezbędne

Na czas trwania sesji

WooCommerce ustawia ten plik cookie, aby określić, kiedy zawartość koszyka/dane ulegają zmianie.

woocommerce_cart_hash

Niezbędne

Na czas trwania sesji

WooCommerce ustawia to ciasteczko, by stworzyć unikalny kod dla każdego klienta po to, by w razie potrzeby odnaleźć dane dotyczące zawartości koszyka.

wp_woocommerce_session_*

Niezbędne

2 dni

Ciasteczko Google Analytics do przechowywania i liczenia odsłon strony.

_ga_*

Analityczne

1 rok, 1 miesiąc i 4 dni

Ciasteczko Google Analytics do kalkulacji informacji o odwiedzającym, sesji i kampanii, celem raportu analitycznego na temat strony.

_ga

Analityczne

1 rok, 1 miesiąc i 4 dni

YouTube ustawia ten plik cookie, aby sledzić wyświetlenia osadzonych filmów na stronach Youtube.

YSC

Reklamowe

Na czas trwania sesji

YouTube ustawia ten plik cookie w celu pomiaru przepustowości, ustalając, czy użytkownik korzysta z nowego czy starego interfejsu odtwarzacza.

VISITOR_INFO1_LIVE

Reklamowe

6 miesięcy

YouTube ustawia to ciasteczko, by przechowywało stan zgody użytkownika ws. obecnej domeny.

VISITOR_PRIVACY_METADATA

Reklamowe

6 miesięcy

YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych filmów z serwisu YouTube, aby przechowywać w nim preferencje użytkownika dotyczące filmów wideo.

yt-remote-device-id

Reklamowe

nigdy

YouTube wykorzystuje ten plik cookie do rejestracji unikalnego identyfikatora, aby móc przechowywać dane o tym, jakie filmy z YouTube obejrzał użytkownik.

yt.innertube::requests

Reklamowe

nigdy

YouTube wykorzystuje ten plik cookie do rejestracji unikalnego identyfikatora, aby móc przechowywać dane o tym, jakie filmy z YouTube obejrzał użytkownik.

yt.innertube::nextId

Reklamowe

nigdy

YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych filmów z serwisu YouTube, aby przechowywać w nim preferencje użytkownika dotyczące filmów wideo.

yt-remote-connected-devices

Reklamowe

nigdy

Jak mogę zmienić ustawienia cookie?

Więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dowiesz się tutaj:

Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka analityczne Google Analytics były instalowane na Twoim urządzeniu, odwiedź stronę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu